RåW studio, grafisk design & Web + Interiørarkitektur, logo
Ta en kikk!

Nettside / Løfte eksisterende identitet

Recovery-akademiet

Recoveryakademiet er en privat helsetjeneste i Hurdal utenfor Oslo som yter velferdstjenester til det offentlige som et supplement til kommunale helsetjenester innen rus og psykiatri.

De ønsket å fornye sin nettside med fokus på tilbud og tjenester. Nettsiden har brukeren og deres pårørende i fokus slik at det skal være enkelt å finne informasjon og veiledning til opphold ved Recoveryakademiets ulike tjenester og boenheter. I tillegg til å være en informativ nettside, inneholder siden nyhetsartikler som de ansatte selv enkelt publiserer. Vi tok utgangspunkt i Recoveryakademiets profil og laget symboler og ikoner som støttende elementer.

Nettsiden er utviklet i Webflow med CMS-system, er responsiv og tilpasset alle digitale flater og driftes av oss i RåW.

Besøk nettsiden >
Nettside utviklet i Webflow for Recoveryakademiet - Utsnitt av forsiden
Nettside utviklet i Webflow for Recoveryakademiet - Utsnitt av nettsiden på telefon. Tilpasset alle skjermstørrelser
Nettside utviklet i Webflow for Recoveryakademiet - Utsnitt av nettsiden på stor skjerm og telefo, og symbol til Hurdalsjøen Recoverysenter
Nettside utviklet i Webflow for Recoveryakademiet - Utsnitt av nettsiden på stor skjerm, og symbol til Bo og Bistand
Symboler tilpasset innholdet på nettsiden.
Animasjon på 404-siden
Recoveryakademiets annonse på trykk i lokal avis
No items found.