Logo / Branding / Nettside

Recoverystiftelsen

Recoverystiftelsen er en tjeneste innen helse med formål å bidra til utvikling og innovasjon innenfor helse og velferdsfjenester, nasjonalt og internasjonalt.

Sammen med Recoverystiftelsen har RåW studio utviklet deres grafiske profil, med inspirasjon fra hjernen; kjernen til menneskelige psykiske kamper. "O-en" er en typografisk og visuell illustrasjon av hjernens venstre og høyre side. Prikken indikerer "å være i kontakt med egne motstandsressurser" som er i bevegelse og i endring.

Logo, grafisk profil, nettside og trykksaker utviklet for Recoverystiftelsen - en tjeneste innen psykisk helse.
Logo Recoverystiftelsen / Utsnitt av profilmanual
Logo Recoverystiftelsen / Utsnitt av profilmanual
Typeface Recoverystiftelsen / Utsnitt av profilmanual
Grafisk profil Recoverystiftelsen / Utsnitt av profilmanual
Utsnitt av nettside / Webdesign med illustrasjon
Nettside tilpasset mobil
Annonse til facebook og Instagram
Roll Up  med logo og QR-kode / Grafisk design
No items found.
Book et videomøte