Nannestad kommune

Logo / Illustrasjon / Nettside

UngNannestad

Nettside for ungdommer og foreldre i Nannestad – et kommunalt samlepunkt for aktiviteter og møtesteder i kommunen, og en digital informasjonsbase med nyheter rettet mot bygdas ungdommer.

Vi utviklet en egen identitet som samler noen av kommunens roller som til daglig samhandler med ungdommer på skolen og i deres fritid.

Besøk nettsiden >
UngNannestad sin logo og animasjon på mobil
UngNannestad sin logo og animasjon på nettbrett
UngNannestad sin logo  på mobil
Presentasjon av hvordan nettsiden til UngNannestad ser ut på ulike skjermflater
Visuell profil presentert på poster - Ung Nannestad
Visuell profil presentert på poster - Ung Nannestad
Sort t-skjort med Ung Nannestad sin logo
No items found.
RåW studio, grafisk design & Web + Interiørarkitektur, logo